Nhảy đến nội dung
Vì hành tinh khỏe mạnh hơn: Trách nhiệm là của chúng tôi. Các chương trình Les Mills đã khơi nguồn cảm hứng cho gần 1,5 triệu người hàng tuần tại các câu lạc bộ trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi đầu tư lớn vào đội ngũ đại diện hỗ trợ doanh nghiệp để chia sẻ thông tin chuyên sâu toàn cầu, kiến thức chuyên môn và xu hướng thị trường hiện tại để hỗ trợ bạn thu hút mọi người đến phòng tập cũng như đạt được thành công trong kinh doanh.
pk image

Preecha Sodsai

Giám đốc hỗ trợ doanh nghiệp dành cho Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Guam, Maldives và Papua New Guinea

"Phòng luyện tập theo nhóm là không gian sinh lời nhiều nhất tính trên mét vuông trong câu lạc bộ sức khỏe của bạn”. Preecha đã có hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp trong ngành thể hình và hiểu rõ tiềm năng của luyện tập theo nhóm: “tôi thấy sai lầm lớn nhất là các câu lạc bộ không cung cấp đủ không gian và đầu tư để luyện tập theo nhóm thành công”. Preecha có kiến thức chuyên môn để đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả nhất không gian dành cho luyện tập theo nhóm cũng như nắm rõ cách giữ các thành viên “huy động càng nhiều người càng tốt trong luyện tập theo hình thức xã hội và có hỗ trợ từ ngày đầu tiên như vậy thành viên sẽ ở lại lâu hơn và còn giới thiệu cho bạn bè, người thân”.

Liên hệ với Preecha (PK) theo số +66 82571 4448, LineID:pklesmills or preecha@lesmills.com.au