ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

AIM 1 คืออะไร

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตร IMTถัดไปในการศึกษาคือหลักสูตรผู้สอนระดับก้าวหน้า 1 (AIM 1)

คำแนะนำเมื่อคุณมีประสบการณ์ด้านการสอน 3 - 6 เดือน AIM 1 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างและเสริมทักษะที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตร IMT

อะไรคือสิ่งที่ฉันสามารถคาดหวังได้

ความสามารถของคุณในฐานะที่เป็นผู้สอนนั้นมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่ได้ของบุคคลที่อยู่ข้างหน้าของคุณ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้ มีสองประการที่อยู่ในการควบคุมของคุณและจุดเน้นของ AIM 1 คือเทคนิคและการโค้ชชิ่ง

  1. เทคนิค

คุณรู้ไหมว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณจะมีความพยายามน้อยกว่าคุณ 30% โดยธรรมชาติ คนมาเรียนคลาสของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี วิธีที่คุณเคลื่อนไหวอาจจะทำให้คนออกหรือสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาออกกังกายหนักขึ้น เทคนิคที่ยอดเยี่ยมเป็นรากฐานของการสอนของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สาธิตแบบอย่างเทคนิคอย่างสม่ำเสมอ คุณจะได้เข้ารับการฝึกเทคนิคโดยเฉพาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรม 

  1. การโค้ชชิ่ง

บทบาทของคุณในฐานะโค้ชคือการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ในการอบรม IMT คุณจะได้รู้จักกับรูปแบบการโค้ชชิ่งที่เฉพาะเจาะจงกับโปรแกรมของคุณ, AIM 1 เราจะตรวจสอบรูปแบบนี้เพื่อแยกการใช้การโค้ชชิ่งของคุณ คำแนะนำของคุณจะพัฒนาไปสู่เนื้อหาแบบหลายมิติในแบบที่จะดึงดูดความสนใจและการตอบรับจากผู้คนที่อยู่ด้านหน้าคุณ

หัวใจของโปรแกรม

การรวมกันของการเรียนรู้ข้างต้นเป็นการใช้เวลาใน AIM 1 เพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ ในระยะสั้นหัวใจของโปรแกรม (เฉพาะสำหรับแต่ละโปรแกรม) คือข้อความที่ที่รวบรวมอารมณ์ของโปรแกรมของคุณ - หรือแบรนด์ของคุณหากคุณต้องการ การทำความเข้าใจสาระสำคัญหมายความว่าคุณสามารถกำหนดรูปแบบการสื่อสารในคลาสของคุณผ่านการเคลื่อนไหวและการโค้ชชิ่งของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมอย่างแท้จริง

 "สำหรับคนที่ได้ทำการสอนอย่างกระตือรือร้นหรือแม้ว่าคุณจะกลับไปสอนหลังเลิกงาน AIM 1 เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนทักษะและได้รับการตอบรับแบบเวลาจริงและเผชิญหน้ากับเทรนเนอร์ในวันนั้น” 

สิ่งที่คุณต้องรู้

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับผลจาก AIM 1 คุณต้องซื้อรีลีสปัจจุบันจาก Les Mills Asia Pacific เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอทุกแทรคจากรีลีสปัจจุบัน (หมายเหตุ: เมื่อคุณลงทะเบียนรีลีสที่คุณจะนำเสนอ จะได้รับการยืนยัน)
ทุกโปรแกรมมี AIM 1 มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
AIM 1 เป็นหลักสูตรหนึ่งวัน
วันที่หมดเขตการลงทะเบียนคือ 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม
มีที่ว่างจำกัด
ขอแนะนำให้คุณได้สอนโปรแกรมอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้าร่วมการอบรม