Nhảy đến nội dung
BODYJAM


Get out of your comfort zone.


Feel
UPLIFTED
Tone
GLUTES & LEGS
Build
STAMINA
WHAT IS BODYJAM?

Choreographed by Gandalf Archer-Mills in Auckland, New Zealand, BODYJAM™ is the ultimate combination of music and dance.

Tracks that you love right now? They’re in BODYJAM. That new style you’ve heard about? It was in BODYJAM last year.

BODYJAM is available as either a 55, 45 or 30-minute workout.
IF YOU WANT TO DANCE, THERE'S NOTHING LIKE IT
House, Hip-hop, Drum ‘n’ Bass, Trap, all styles of electronic dance music, it’s the soul of BODYJAM. This is legit.
 
BENEFITS
While we’re pretty sure you’ll be too busy dancing your butt off, it’s good to know that you’ll be getting a killer workout and burning calories while you’re at it. Can’t hurt right?
JUST GETTING STARTED?
Whether you’ve got two left feet or fancy yourself as Beyonce’s back up dancer, we’ve got your back. BODYJAM doesn’t discriminate, and dance is free, so what’s stopping you?
BODYJAM IN ACTION

PLAY
WATCH MORE

Getting Started - BODYJAM
2:07

The arm bounce
0:16

Combo 2
0:16

Dance combo 3
0:11

Meet the man behind BODYJAM
0:44

EXPERIENCE THE
MAGIC OF A LIVE
BODYJAM CLASS

FIND CLASSES NEAR ME
MORE WORKOUTS
CHECK OUT OTHER LES MILLS CLASSES
DO MORE WITH BODYJAM
FIND OUT HOW YOU CAN TAKE IT TO THE NEXT LEVEL
POST WORKOUT SURVEY
Complete the survey here
BECOME AN INSTRUCTOR
Join the Team
FAQs

To find a BODYJAM class near you, click here.

Yes absolutely! Please visit our Suggest a Song page. We look forward to seeing your suggestion!

Safety is our number one priority, so we recommend talking with your doctor or midwife who will advise you appropriately as they have the best knowledge of your medical history. Chat to your class instructor beforehand to let them know you’re pregnant. They’ll suggest some options for you throughout the class.

Why put a limit on fun? We say a BODYJAM class a day keeps the doctor away.

Absolutely none! BODYJAM caters for all ages and abilities. Your instructor will walk you through the steps one by one – all you need to do is bring the attitude.

Nghe những BẢN NHẠC MỚI NHẤT
Học các ĐỘNG TÁC MỚI NHẤT
Quên đi chính mình và ĐẮM CHÌM TRONG ĐIỆU NHẢY

BODYJAM LÀ GÌ?

Được dàn dựng bởi Gandalf Archer-Mills ở Auckland, New Zealand, BODYJAM™ là sự kết hợp cao nhất của âm nhạc và điệu nhảy.

Bản nhạc mà dạo này bạn thích nghe? Tất cả đều có trong BODAYJAM. Cái phong cách mới mà bạn có nghe gần đây, nó nằm trong BODYJAM năm ngoái.

BODYJAM có bài tập 55, 45 hoặc 30 phút.

NẾU BẠN MUỐN NHẢY, KHÔNG CÓ BÀI TẬP NÀO NHƯ VẬY

House, Hip-hop, Drum ‘n’ Bass, Trap, tất cả các phong cách nhạc dance điện tử, chính là linh hồn của bài tập BODYJAM. Điều này là sự thật.

LỢI ÍCH

Mặc dù chúng tôi chắc rằng bạn sẽ rất mải mê với những điệu nhảy, nhưng hãy yên tâm rằng cùng lúc đó, bạn đang luyện tập vô cùng thú vị và đốt cháy calo hiệu quả. Không hại gì, đúng không?

BẠN MỚI BẮT ĐẦU?

Dù bạn là người vụng về hay bạn tưởng tượng mình là vũ công phụ họa của Beyonce, chúng tôi đều trợ giúp bạn. BODYJAM không phân biệt đối tượng, nhảy múa tự do, vậy bạn còn chờ gì nữa? 

Push Play