Nhảy đến nội dung

 

Vì một thế giới khỏe mạnh hơn: chúng tôi toàn hoàn nghiêm túc với sứ mệnh của mình. Các chương trình của Les Mills là nguồn cảm hứng tập luyên cho 1.5 triệu người mỗi tuần tại các phòng tập khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều để tạo nên một đội ngũ các đại sứ quản lý và phát triển đối tác, nhằm lan toả tầm nhìn toàn cầu, kiến thức chuyên môn cao cấp và xu hướng hiện hành của thị trường, và thông qua đó, tạo tiền đề giúp bạn tạo nên những phòng tập luôn chật kín chỗ cũng như đạt được những sự thành công trong phát triển kinh doanh khác.

 

 

Scott Lambert

Quản lý Phát triển Đối tác tại ACT, NT, SA, VIC (khu vực đường Great Ocean)

+612 6215 8116 /  +614 0982 0434

scott@lesmills.com.au

Miriam Cohen

Quản lý Phát triển Đối tác tại NSW

+612 6215 8141 +614 8121 3176

miriam@lesmills.com.au

 

Tyler Adams

Quản lý Phát triển Đối tác tại VIC (không bao gồm khu vực đường Great Ocean)

+612 6215 8104 /  +614 2202 4315

tyler@lesmills.com.au

Kathryn Tighe

Quản lý Phát triển Đối tác tại QLD

+612 62158 121 / +614 3222 0792

kathryn@lesmills.com.au

 

Lee Smith

Quản lý Phát triển Đối tác tại WA

+614 2494 7199

lee@lesmills.com.au