Nhảy đến nội dung

 

Vì một thế giới khỏe mạnh hơn: chúng tôi toàn hoàn nghiêm túc với sứ mệnh của mình. Các chương trình của Les Mills là nguồn cảm hứng tập luyên cho 1.5 triệu người mỗi tuần tại các phòng tập khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều để tạo nên một đội ngũ các đại sứ quản lý và phát triển đối tác, nhằm lan toả tầm nhìn toàn cầu, kiến thức chuyên môn cao cấp và xu hướng hiện hành của thị trường, và thông qua đó, tạo tiền đề giúp bạn tạo nên những phòng tập luôn chật kín chỗ cũng như đạt được những sự thành công trong phát triển kinh doanh khác.

 

 

Linda Tee

Quản lý Phát triển Đối tác tại Philippines

+60 32720 8605

linda@lesmills.com.au

Maylin Leong

Quản lý Phát triển Đối tác tại Malaysia, Singapore và Brunei

+603 2720 8607 /  +6016 274 1485

maylin@lesmills.com.au

 

Samson Khoo

Quản lý Phát triển Đối tác tại Indonesia

+603 2720 8612

samson@lesmills.com.au

Preecha (PK) Sodsai

Quản lý Phát triển Đối tác tại Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam

+66 82 571 4448

preecha@lesmills.com.au