Nhảy đến nội dung

NHỮNG LỚP TẬP PHÙ HỢP VỚI THỜI GIAN BIỂU CỦA BẠN

Quyền Truy Cập không giới hạn tới hơn 800 bài tập hiệu quả và đầy hứng khởi bất cứ lúc nào, tại bất cứ nơi đâu.

Không Bắt Buộc. Hủy Bất Cứ Lúc Nào

Đăng Kí Ngay

  • Quyền truy cập không giới hạn tới hơn 800 bài tập
  • Các bài hướng dẫn và kế hoạch tập luyện miễn phí
  • Những bài tập mới được cập nhật hàng tuần
  • Có thể tải bài tập về các thiết bị iOS và Android
  • Quyền truy cập cho tận 3 thiết bị bất cứ lúc nào.

Sau 10 ngày dùng thử, bạn sẽ tự động được đăng kí sử dụng LES MILLS On Demand, nếu không bạn không hủy trước ngày hết hạn dùng thử.

Có Mặt Trên

TÌNH YÊU VỚI FITNESS

Play

TRẢI NGHIỆM TẬP LUYỆN PHÙ HỢP VỚI THỜI GIAN BIỂU CỦA BẠN

Hơn 800 bài tập, 12 chương trình tập luyện, các bài tập kéo dài từ 15 -55 phút, với cấp độ cơ bản đến nâng cao. Các bài tập mới được cập nhật hàng tuần