Nhảy đến nội dung

Cùng thời gian diễn ra Hội thảo hàng quý, bạn sẽ có thể mua Bản phát hành hàng quý của Les Mills. Bộ công cụ có thể tải xuống hàng quý bao gồm nhạc, vũ đạo và thông tin:

Bản ghi lớp học

Bản ghi lớp học của bản phát hành là nội dung một lớp học được quay phim để bạn tham khảo lại Hội thảo trước. Bản ghi lớp học thường được quay ở trụ sở của Les Mills tại New Zealand và có sự tham gia của những Người chỉ đạo chương trình (những người tạo ra chương trình) và những Diễn giả quốc tế khác.

Thông tin

Trong phần được quay phim của bản phát hành còn có một đoạn về thông tin, sự đổi mới và kỹ thuật mới nhất dành riêng cho chương trình của bạn.

Tờ mô tả vũ đạo

Cho dù phương pháp học, cảm giác vận động, nhìn hay nghe của bạn là gì, bộ công cụ này sẽ giúp bạn học vũ đạo theo cách phù hợp. Chúng tôi thấy rằng phần lớn các huấn luyện viên Les Mills dựa vào tờ mô tả vũ đạo để đối chiếu với bản ghi lớp học và lớp học Hội thảo.

Hướng dẫn kỹ thuật và huấn luyện

Một phần của tờ mô tả vũ đạo là hướng dẫn kỹ thuật và huấn luyện dành riêng cho mỗi bản nhạc. Tại đây bạn sẽ tìm thấy gợi ý huấn luyện bắt buộc, những gợi ý sau đó cũng như cách thực hiện chính xác mỗi bài tập.

Bảng chú giải

“Thư viện” các bài tập phổ biến nhất của chương trình để tham khảo nhanh và nêu sơ lược tiêu chuẩn vận động.

Nhạc

Dĩ nhiên rồi! Phát nhạc thường xuyên – một trong những cách tốt nhất để học vũ đạo là hiểu rõ phần nhạc. Biết rõ khi nào nhịp xuất hiện và động tác thay đổi, biết trước nhạc sẽ dừng để điều chỉnh giọng nói cho phù hợp, biết chính xác có bao nhiêu động tác cho đến cuối bài hát để khích lệ các thành viên hết mức có thể.