Nhảy đến nội dung

BẠN có thể tác động đến các Workshops như thế nào?

header image
header image

Tổ chức các Workshop hàng quý là một công việc phức tạp như giải đố ô chữ vậy; địa điểm ở đâu? Bộ môn gì? Lịch sẽ như thế nào? BODYATTACK xếp đầu tiên? Cuối cùng? Hay xen giữa ở phần nào đó? Giờ đến việc sắp xếp Presenter. Họ có sắp xếp được thời gian tham gia vào Quý đó không? Họ có thể bay sang các nước khác nhau không? Mấy giờ họ cần về đến nơi? Có thể sắp xếp cho 5 Presenter từ 3 nước khác nhau đến sân bay cùng lúc để họ cùng nhau đi Uber đến nơi đó không?

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để có thể sắp xếp được các Huấn Luyện Viên  ưa thích của bạn giảng dạy tại Workshop hàng Quý, đôi khi, các Huấn Luyện Viên ấy lại không thể tham gia được hết các bộ môn trong một Workshop do địa điểm tổ chức và/hoặc thời gian không phù hợp (nhìn lại bài đố chữ ở trên mà xem!). Nhưng bạn có biết rằng tiếng nói của bạn có trọng lượng trong việc tổ chức Workshop và Bộ Môn của chúng tôi không. Đây là cách thức:

Bộ Môn

Các bộ môn được sắp xếp tùy theo địa điểm và quý đó, dựa trên số liệu của workshop các quý trước. Giống như hệ thống đèn đỏ mà các câu lạc bộ sử dụng để đánh dấu bộ môn nào "ít được quan tâm", và LMAP chúng tôi cũng sử dụng cách đánh giá đó để quyết định bộ môn nào được tổ chức tại địa điểm đó.

Bạn có thể làm gì: Nếu bộ môn của bạn không được tổ chức tại địa điểm gần bạn, hãy cùng các huấn luyện viên khác để xuất cho chúng tôi theo địa chỉ events@lesmills.com.au và chúng tôi sẽ đưa đề xuất của bạn vào danh sách cân nhắc cho các sự kiện Quý sau.

Địa Điểm​​​​​​​

Các địa điểm tổ chức phải đạt những yêu cầu mà chúng tôi đưa ra trước khi được cân nhắc tổ chức Workshop Quý. Những yêu cầu đó bao gồm: quyền được sắp xếp các lớp cho Workshop Les Mills vào những ngày cuối tuần của câu lạc bộ, câu lạc bộ cho phép hàng trăm huấn luyện viên vào câu lạc bộ (với rủi ro là sẽ làm ảnh hưởng đến hội viên đang tập luyện tại câu lạc bộ) và một số yêu cầu về chất lượng hệ thống âm thanh, và còn nữa.

Bạn có thể làm gì: bạn có đang làm việc tại một câu lạc bộ tuyệt vời mà bạn nghĩ có thể tổ chức Workshop Quý không? Hãy thông báo cho chúng tôi tại events@lesmills.com.au và chúng tôi sẽ tham khảo câu lạc bộ đó.

Tùy từng địa điểm, đây là cách mà chúng tôi sắp xếp để càng nhiều Huấn Luyện Viên tham dự Workshop Quý càng tốt:

  • Tùy từng địa điểm, tuần 1 và 2 sẽ hoán đổi mỗi Quý. Ví dụ: Singapore sẽ vào tuần thứ hai của Quý 3. Vào Quý 4, Singapore sẽ tổ chức vào tuần đầu tiên.
  • Thúng tôi hoán đổi các bộ môn nòng cốt. Ví dụ tại một địa điểm cụ thể, BODYJAM được tổ chức vào Quý 1, BODYCOMBAT vào Quý 2, sau đó quy lại BODYJAM vào Quý 3.
  • Để hấn luyện viên được trải nghiệm những phong cách giảng dạy khác nhau, chúng tôi hướng đến tập trung được khoảng 5 Presenter từ các nước khác nhau trong mỗi Workshop.
  • Các bộ môn được sắp xếp trong các khoảng thời gian khác nhau trong ngày dựa theo Quý trước. Ví dụ, trong Quý 1 BODYBALANCE là lớp đầu tiên trong ngày tại một địa điểm cụ thể, trong Quý 2 bộ môn này sẽ được thay đổi vào khoảng thời gian khác. Việc sắp xếp này phần lớn phụ thuộc vào thời gian biểu của Câu lạc bộ mà chúng tôi làm việc cùng. 

Nếu bạn có những đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng cho các Workshop tiếp theo - hãy liên lạc với chúng tôi events@lesmills.com.au.

Image credit: @mrx_active