Nhảy đến nội dung

Instructor In-Deed

header image
header image

Bạn có được gì khi thực hiện giao dịch mua một sản phẩm?

Giao dịch này thật đơn giản phải không? Bạn trả tiền, và nhận hàng, bạn làm bất cứ điều gì mình thích với mặt hàng của mình.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Tùy thuộc vào việc bạn đã kí vào hợp đồng nào.

Là một huấn luyện viên đã tham dự Học Phần Cơ Bản (IMT), một trong những điều đầu tiên bạn làm đó là tham gia vào một thỏa thuận với việc kí kết "Biên Bản Thỏa Thuận của Huấn Luyện Viên". Có thể đó là một thời gian quá lâu rồi, hoặc bạn quá nhiều việc bận bịu để nhớ đến những điều mà mình đã kí kết, đây là một lời gợi nhắc thân thiện về những ý quan trọng của Biên bản Thỏa Thuận của Huấn Luyện Viên.

Chỉ Cậu lạc bộ đã mua bản quyền - 3(a) trong Biên bản Thỏa Thuận của bạn

Bạn chỉ được dạy chương trình mà mình đã được huấn luyện tại câu lạc bộ đã mua bản quyền. Để được tổ chức các chương trình của Les Mills, câu lạc bộ của bạn phải yêu cầu mua bản quyền bộ môn mà họ muốn sử dụng. Nếu chỉ mua bản quyền môn BODYATTACK, bạn chỉ được dạy BODYATTACK tại câu lạc bộ đó.

Chia sẻ không có nghĩa là quan tâm - 5(iii) trong Biên bản Thỏa Thuận của bạn

Chia sẻ những nguồn thông tin giảng dạy với người khác (cho dù là huấn luyện viên hay bất cứ ai khác) đều không được phép.

Bán cũng không có nghĩa là quan tâm - 5(iv) trong Biên bản Thỏa Thuận của bạn

Bạn không được bán hoặc tặng nguồn tài liệu của bạn (bạn mềm hoặc bản cứng), kể cả khi bạn đã dừng việc giảng dạy

Andy, một nhà Quản Lý Chấp Hành tại Les Mills Asia Pacific nói rằng ông ấy dự định sẽ phổ biến về những quy định trên, những quy định mà đôi khi bị các huấn luyện viên bỏ qua "Tôi nghĩ rằng mọi người có thế đang vô tình vi phạm các thỏa thuận trên, nhiệm vụ của tôi sẽ giúp mọi người chấp hành đúng với những thỏa thuận mà họ đã kí trong Biên Bản Thỏa Thuận".

Nếu bạn chưa nắm rõ các thông tin liên quan đến việc Chấp Hành các quy định trên tại Úc, hãy gửi thư đến Andy theo địa chỉ andy@lesmills.com.au. Nếu bạn ở Châu Á, Jason Gan (jasong@lesmills.com.au) sẽ hỗ trợ bạn.