Nhảy đến nội dung

BỘ TỘC +1: Bạn có thể THẮNG!

header image
header image

Chúng ta là MỘT BỘ TỘC. Một bộ tộc với một sứ mệnh: Vì Một Hành Tinh Khỏe Đẹp Hơn.

Toàn bộ hành tinh?

Chính xác

Một người thôi. Một buổi sáng sớm thôi. Một lần squat, một lần burpee, một (hoặc có thể mười) tối thức khuya học giáo án thôi. Một có thể làm nên sự khác biệt. Vậy nên hãy tưởng sự khác biệt mà Một Bộ Tộc có thể tạo nên.

Lời kêu gọi hành động thật đơn giản: BỘ TỘC +1. Nếu mỗi thành viên của Bộ Tộc Les Mills có thể khiến một cá nhân trở thành một huấn luyện viên - chúng ta sẽ gấp đôi sức mạnh của mình. Bùm. Chỉ vậy thôi. Như người ta thường nói, số lượng tạo nên sức mạnh.

Vì vậy nếu bạn biết một hội viên đam mê hoặc nhìn thấy những kĩ thuật trình diễn tuyệt vời trong lớp của mình, hãy ươm mầm bằng câu hỏi:" Bạn hãy là +1 của mình nhé?"

NGƯỜI THẮNG CUỘC

Là một huấn luyện viên Les Mills, nếu bạn giới thiệu người mới lần đầu tiên tham gia một IMT - Học Phần Đào Tạo Cơ Bản (học đều là những người chưa bao giờ tham dự bất cứ khóa đào tạo nào của Les Mills trước đó), cả hai bạn đều có thể có cơ hội đạt được giải thưởng tuyệt vời! Bạn có thể thắng một chuyến Quay Phim Q1 tại New Zealand và +1 của bạn có thể nhận được một chiếc Polar A370 Fitness Tracker.  Điều Kiện và Điều Khoản tham gia.

Để tham dự, khi +1 của bạn nhận email xác nhận về việc đăng ký thành công IMT, sẽ có một đường dẫn cho bạn đăng kí tham dự cuộc thi.

Càng nhiều người bạn giới thiệu - cơ hội thắng giải càng cao!

Chúc Bạn May Mắn!