Nhảy đến nội dung
CREATE LIFE CHANGING FITNESS EXPERIENCES
 
Discover LES MILLS Instructor Training


PLAY
WHY BECOME A LES MILLS INSTRUCTOR?
 
Become a Master Group Exercise Teacher
Discover talents and strengths you never knew you had, be mentored by the world’s best Instructors, receive regular education, resources and begin your journey towards becoming a master group workout Instructor.

 
NEW MUSIC AND MOVES EVERY 3 MONTHS
Receive the hottest new music and choreography every 3 months to keep your class (and yourself) engaged and inspired.

 
TEACH SCIENTIFICALLY PROVEN WORKOUTS
Our classes are tested in partnership with Penn State University to ensure they will deliver results for your members.

 
EXCLUSIVE INSTRUCTOR BENEFITS
Get Special offers from our partnerships, find out more here.
CHANGE YOUR LIFE WITH INSTRUCTOR TRAINING

BOOK INTO TRAINING NOW

Now also available online
TEACH WHAT YOU LOVE
 
TELL ME MORE


Tell us a bit about yourself and we’ll send you everything you need to get started.

Khi bạn đang ở trên bục, trước mặt lớp thể hình, bạn sẽ là người thay đổi cuộc đời người khác. Mọi đam mê, kỹ năng và quá trình đào tạo chuyên nghiệp của bạn sẽ khơi nguồn cảm hứng cũng như thúc đẩy những người đang ở trước mặt bạn. Bạn sẽ giúp họ yêu môn thể hình.

Công việc của chúng tôi là giải phóng tiềm năng điểm mạnh của bạn. Với vũ đạo đã qua thử nghiệm và âm nhạc được toàn thế giới ưa chuộng. Với chương trình đào tạo huấn luyện viên gây cảm hứng, giàu thông tin và liên tục. Và với cộng đồng toàn cầu gồm 130.000 huấn luyện viên của chúng tôi, tất cả đều cam kết thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê và nỗ lực của bạn.

Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra những trải nghiệm tập luyện mang tính thay đổi cuộc đời mỗi khi bạn giảng dạy.

Vì sao nên trở thành hướng luận viên của Les Mills

Hãy dạy những bài học đã được khoa học kiểm nghiệm trên nền nhạc trẻ trung nhất.
Hãy biết rằng lớp học thể hình của mình vừa an toàn, vừa hiệu quả lại vui, chắc chắn cả lớp sẽ yêu thích. Cứ 90 ngày, lại có vũ đạo và âm nhạc mới.

Phát triển sự nghiệp, tìm sở trường của mình 
Hành trình của bạn với tư cách là Huấn luyện viên Les Mills không có giới hạn. Chương trình đào tạo liên tục (hội thảo theo quý) và đào tạo nâng cao (Khóa học huấn luyện viên cao cấp 1 và 2) cũng như cơ hội sự nghiệp tuyệt vời đang chào đón bạn.

Hãy biến thế giới thành sân khấu của bạn
Bạn có thể giảng dạy khắp thế giới với Les Mills. Chương trình của chúng tôi được công nhận toàn cầu và được sử dụng trong hơn 16.500 câu lạc bộ trên toàn thế giới, mỗi ngày lại có thêm nhiều câu lạc bộ mới